Syge børn:

Som i andre daginstitutioner modtager vi ikke et sygt barn, dels på grund af smittefare, men også fordi vi ikke kan give barnet den fornødne omsorg, som sygdom kræver. 

Ved mæslinger, fåresyge, skoldkopper, skarlagensfeber og røde hunde må barnet komme i dagpleje, når det er feberfrit og udslæt, hævelse eller sår er forsvundet. 

Hvis barnet har diarre, kan det p.g.a. stor smitterisiko ikke modtages i dagplejen. 

Ved øjenbetændelse kan barnet modtages, når det er i behandling. 

Medicin gives i nødstilfælde, og kun hvis det er lægeordineret. 

Vi ved, at det for nogle forældre kan være problematisk, at vi ikke kan modtage barnet i tilfælde af sygdom, men vores regler gælder primært for at beskytte vores andre børn i dagplejen mod smitte, og på den måde også at beskytte dit barn i tilfælde af andres sygdom.