Tilskud og priser

En fuldtidsplads hos os koster 7.718 kr. pr. måned, hvoraf kommunen dækker op til 75% af udgiften.

Det kommunale tilskud udgør i Jammerbugt kommune 75% af udgiften, dog maksimalt 5.307 kr. pr. måned.

Derfor bliver forældernes udgift efter tilskud på 2.313 kr. pr. måned. Der betales og modtages tilskud for 12 måneder pr. år.

Kommunen yder søskenderabat, såfremt man har flere børn som går i dagpleje.

Vi betaler bleer og vaskeklude samt fuld kost.

 

Betaling

Opkrævning sker på månedsbasis forud.

Beløbet skal være betalt senest den første hverdag i måneden. 

 

Udmeldelse

Der er gensidigt 1 måneds opsigelse af pladsen med ophør ved en måneds udgang.(fx opsiges senest den 31. maj, hvis barnet skal stoppe denden 30. juni). Opsigelsesvarslet er det samme for såvel forældre som dagplejer.

Pasningsforløbet skal i henhold til de kommunale regler slutter den 1. i den måned barnet fylder 2 år og 11 mdr. Husk i skal selv kontakte kommunen for at få barnet skrevet op til en børnehaveplads, og hvis I har særlige ønsker til børnehaven.