Vi tilbyder Jeres guldklump en dagligdag med masser af glæde, tryghed og omsorg.

I vores arbejde med børnene er vi altid anerkendende og sætter børnene i centrum. Samtidig er vi meget bevidste om, at det er vigtigt at møde børnene på det udviklingstrin, som børnene er på. I hverdagen udspiller dette sig blandt andet via forskellige former for stimulering gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Dette da vi er meget bevidste om, hvor vigtigt det er at styrke barnets motorik, sprog og de sociale kompetencer. Vi arbejde inden for de 6 læreplanstemaer (alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier) og ikke mindst bestræber vi os mod at styrke barnets selvværd og selvtillid. Vi vægter udelivet højt og vi elsker begge to at synge og danse med børnene, da dette skaber utrolig meget glæde og de fleste børn elsker det. Vi ser en stor fordel i at vi er to dagplejere i samme hus, da vi bedre kan tilgodese hvert enkelt barns behov. Vi lægger stor vægt på et åbent, ærligt og tæt forældresamarbejde.

 

 

Krop imitere krop, og vi er derfor altid opmærksomme på at være en inspirationskilde for børnene, blandt andet ved at være i bevægelse, synge, lege og fjolle med børnene :-)