Ledige pladser

Du/I  har mulighed for at reservere plads i vores dagpleje, allerede når du er gravid.

Private dagplejere er godkendt af kommunen og der føres både anmeldt og uanmeldte besøg.

Forældre skal selv medbringe barnevogn til barnet, der vil være mulighed for at have den stående fast her.

Vi sørger for bleer til børnene og engangsvaskeklude.

 

VI HAR LEDIGE PLADSER

  • Den 1. august 2019
  • Den 1. september 2019

 

Tavshedspligt:

Vi har tavshedspligt overfor alle børn og alle forældres private forhold.

Forsikring:

I skal selv tegne en ulykkesforsikring på jeres barn, da det er jeres egen forsikring, der dækker i tilfælde af et uheld.

Ved bortkomst eller skade på personlige ejendele tilhørende barnet, skal I selv have en forsikring, som dækker skaden.